ដាក់ទ្រុង

  • Live Catch Fox Trap Fox Repellent Expert

    អ្នកជំនាញដេញតាមហ្វកហ្វកហ្វូកហ្វ្រីជេហ្វ

    ១.Description: មានអ្វីមួយកំពុងវាយទ្រុងមាន់? ឬចូលទៅក្នុងផ្ទះបាយរបស់អ្នកតាមរយៈការបើកទ្វារនៅក្នុងផ្ទះ? អ្នកសង្ស័យថាវាជាសត្វហើយគិតអំពីវិធីចាប់មនុស្ស។ សូមឱ្យយើងជួយអ្នកជាមួយនឹងអន្ទាក់សត្វរបស់មនុស្ស។ អន្ទាក់របស់សត្វដែលធ្វើពីធម្មជាតិរបស់យើងត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីចាប់យកសត្វដែលជាប់នឹងច្រែះដែលមានរនាំងទ្វារនៅនិទាឃរដូវដែលអនុញ្ញាតឱ្យចូលក្នុងទិសដៅតែមួយ។ វាមានប្រព័ន្ធចាក់សោស្វ័យប្រវត្តិដែលមាននៅ ...