ជាន់ប្លាស្ទិច

  • Plastic floor for rabbit

    ជាន់ប្លាស្ទិចសម្រាប់ទន្សាយ

    លក្ខណៈពិសេសនៃផលិតផល៖ ទំហំអាចត្រូវបានកែប្រែតាមលក្ខណៈពិសេសរបស់ផលិតផល res ភាពធន់នឹងបរិស្ថានដែលមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់ដោយមិនប៉ះពាល់ដល់អត្រារស់រានមានជីវិតរបស់ទន្សាយត្រូវបានកែលម្អប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដោយការប្រើប្រាស់ការគ្រប់គ្រងងាយស្រួលនិងងាយស្រួល។