ទ្រុងទា

  • Poultry farm metal duck cages

    ទ្រុងធ្វើពីដែកសំរាប់ចិញ្ចឹមបក្សី

    លក្ខណៈបច្ចេកទេសសំខាន់ៗទី ១) ៣ ជាន់ ៤ បន្ទប់ដាក់ទ្រុងពងទាពងមាន់ក្តៅស្វ័យប្រវត្តិ ២៤ កោសិកាកំណត់ ៣ ទាក្នុង ១ កោសិកា ៧២ ទាក្នុង ១ ឈុត ២) ស៊ុមដែកមុំក្តៅក្តៅ ១ ស៊ុមក្នុង ១ ឈុត ៣) អ្នកប្រមូលពងទាស្វ័យប្រវត្តិ ៤) សំអាតលាមកសត្វដោយស្វ័យប្រវត្តិ បណ្តុំម៉ាស៊ីនដាក់លាមកម៉ាស៊ីននៅក្រោមទ្រុងនីមួយៗ ៥) បំពង់ទឹកអ្នកផឹកក្បាលដោះអ្នកតំរឹមកំរិតទឹកផ្លាស្ទិចចំណីដែកផ្លាស្ទិចមានលក្ខណៈពិសេស ១. ងាយស្រួលតំឡើង ២ ផ្តល់ចំណីអនាម័យស្រស់សំរាប់ទា ៣. ប្រសិទ្ធភាពជួយសន្សំកំលាំងមនុស្សហ្សេជាំងហ្សូនជីន…